ХИРУРГИЯ

ЕКСТРАКЦИЯ НА ЗЪБИ

Комплицирани екстракции, оперативно отстраняване на мъдреци, гермектомия, изоставени корени.
Екстракция на зъби при риск от перфорация на максиларния синус.

ПАРОДОНТАЛНА ХИРУРГИЯ

Оперативни методи за коригиране на мекотъканните джобове.
– кюретаж
– ексцизионен кюретаж за постигане на ново прикрепване
– модифицирано ламбо на Widman
– апикално позиционирано ламбо
– гингивектомия и гингиво пластика
Хирургични методи за коригиране на костни дефекти и деформации.
Муко-гингивални оперативни методи.
– лечение на гингивалните рецесии и покриване на кореновата повърхност
– операции за отстраняване на френулума и гингивобукални връзки

ЕНДОДОНТСКА ХИРУРГИЯ

Оперативно лечение на коренови перфорации
Оперативно лечение на периапикални ендодонтски лезии
• апикална резекция

ПРЕДПРОТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ

Алвеолопластика, интрасептална алвеолопластика, редуциране на максиларните тубери, корекция на букални и палатинални екзостози, премахване на максиларни и мандибуларни торуси.
Корекции върху меките тъкани, операции при възпалителна фиброзна хиперплазия на вестибулума и твърдото небце.

ВЕСТИБУЛОПЛАСТИКА

Оперативно лечение на одонтогенни и неодонтогенни кисти на челюстите.
Диагностика на предраковите заболявания на оралната лигавица и рака на устната кухина.