д-р Людмил Гагов

dok
Д-р Людмил Гагов е магистър стоматолог, завършил Факултета по дентална медицина на Медицинска Академия в София през 2001г. Назначен 2005г., започва работа като лекар-ординатор в клиниката по Лицево-челюстна хирургия на институт „Пирогов”. От 2006г. приема в собствена частна практика в новопостроена бизнес сграда намираща се в кв.“Изток“. През 2009г. след проведен конкурс започва преподавателска дейност в Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия“ на ФДМ – София. Придобива специалност Орална хирургия. Член на Български зъболекарски съюз.

Ние предоставяме всички аспекти от обикновената превантивна грижа към съвременните методи на лечение в денталната медицина.